Bli amatörtränare


Om man vill bli amatörtränare för galopp måste man först gå en kurs som Svensk Galopp anordnar. Där kan man ta en amatörtränarlicens, men först efter att ha gått kurserna för Steg 1 och Steg 2. Efter det att Steg 1 och innan Steg 2 påbörjas är det krav på att göra praktik hos en yrkestränare eller hos en amatörtränare med stor erfarenhet.En färdigutbildad amatörtränare har ofta sin egen eller sina egna hästar i ett stall i närheten av någon av Sveriges många galoppbanor. Amatörtränaren kan besöka banan för träning när denna är öppen. Det brukar finnas en hel del professionella tränare tillgängliga som mentorer eller värdar för den obligatoriska praktiken på 76 timmar innan Steg 2 i kursen kan påbörjas.I kursen brukar bland annat veterinärmedicin, regler, utfodring samt hovvård ingå. Flera prov måste givetvis också genomföras, både teoretiska och praktiska, både under Steg 1 och Steg 2 av kursen. Efter att ha fått godkänt i Steg 2 ansöker man om licens, i denna ansökan skriver man vilken eller vilka hästar man har för avsikt att börja träna.Därefter utförs en kontroll efter eventuella anmärkningar i den sökandes hästhållning och en besiktning av platsen för uppstallning. Är allt som det ska utfärdas en AT-1 licens, vilken ger dig rätt att träna 3-åriga eller äldre hästar.