Ponnytrav


Det är tillåtet att börja tävla i ponnytrav redan vid åtta års ålder, kusken tävlar från och med denna ålder tills denne fyllt 15 år i Kategori A, i denna kategori är den vanligaste rasen shetlandsponny. Det går att byta till Kategori B vid 13 års ålder, där är det vanligare att tävla med gotlandsruss. B-kategorin är för kuskar upp till 25 år.En ponny får i mankhöjd vara högst 107,0 centimeter för att delta i Kategori A, Kategori B tillåter en mankhöjd från 107,1 centimeter upp till 130,0 centimeter. För ponnytrav kvalar ponnyn vid tre års ålder och får vid denna ålder endast delta i ett lopp per tävlingsdag, senare från och med fyra års ålder till och med 18 får ponnyn per varje tävlingsdag vara med två gånger.För att kunna delta i tävlingar måste ponnyns härstamning vara känd i tre led och ponnyn måste också ha hästpass. Det är också krav att den är registrerad hos det Svenska Ponnytravförbundet, förkortat SPTF.Vid tävling krävs det alla de deltagande kuskarna innehar körlicens, en sådan går det att erhålla genom licenskurser som klubbar och skolor i ponnytrav erbjuder runt om i Sverige. Där lärs reglerna för ponnytravet ut och flera lopp körs i utbildningssyfte.