Rallylydnad med hund


Rallylydnad med sin hund är en sport som blev officiell 1 juli 2011 och passar hela familjen där huvudsaken är att man har roligt med sin hund. Det gäller att den har en bra kontakt med sin förare och är bra på allmänlydnad.

dog-agility_

Det finns olika svårighetsgrad på banorna och de olika graderna har mellan 12-20 olika moment. Totalt i 4 olika klasser finns det 70 moment, de olika klasserna är nybörjare, fortsättning, avancerad och till slut mästare. På varje moment finns en bild som med text och bild talar om hur man ska utföra övningen som exempelvis slalom, skicka över hinder, 360 grader höger eller sitt.

Rallylydnad handlar framför allt om samspelet mellan hund och förare, man får inte röra sin hund under tävlingen men absolut uppmuntra genom att klappa i händerna eller ropa och det är en tävling som inte bara passar en vanlig familjehund, man kan vara med oavsett ålder på hunden och dess förare. Alla moment behöver inte vara perfekt utförda för ett bra resultat men de ställer höga krav på kontakt och samarbete mellan hund och ägare.

Det är svenska brukshundsklubben som har ansvar för regelverket och för att se vilka tävlingar som finns i närheten av där man bor så kan man kontakta dem.