Bli jockey


För att kunna bli en professionell jockey bör man väga mellan 50 och 54 kg, vara intresserad av hästar samt ha en talang för att rida fullblodshästar. Det är med andra ord inte ett jobb för storvuxna som inte gillar när det går fort.En god fysisk kondition är också viktig eftersom jobbet som jockey kan vara hårt och ställa väldigt höga krav på både kropp och psyke. Att kunna ta stort ansvar är nödvändigt, samt att besitta en stark självständighet och vana för varierade arbetstider, både kvällstid och helger.I nästan alla länder världen över måste man vara minst 18 år gammal för att kunna bli en professionell jockey. En jockey reser mycket till de olika tävlingsbanorna runt om i landet, inte bara i Sverige utan även utomlands.När säsongen är i full gång kan det ofta vara nödvändigt att delta i 4 till 5 tävlingar varje vecka på banor på olika håll i Skandinavien. De flesta jockeys började sin karriär inom hästsporten som hästskötare, lärlingar eller dylikt.I de flesta fallen är det tränarna som väljer vilka av hästarnas skötare som innehar rätt talang samt förutsättning för att kunna börja som jockeylärling hos denne. Lärlingstiden varar 4 år och den bästa åldern för en jockey är mellan 15 och 30 år.