Starta betesplats för hästar


Om du har mycket mark är du som ägare skyldig att hålla åkermarkerna öppna och se till att ta hand om skogen. Ett sätt att hålla åkermark öppen är att arrendera ut till lokala bönder som använder det för djurhållning eller jordbruk. Eller så kan du själv tjäna pengar på marken genom att skapa en fristad för hästar. summer-horses_278226623Att låta hästar gå på på vår- och sommarbete är ett sätt för hästen att få vila efter en hård träningssäsong och för att få vara del av en större flock. De flesta som äger häst som fritidsintresse har bara 1-2 stycken och de gillar att vara nära sina artfränder. Och många hästägare har inte marken för att släppa ut hästarna på ett stort bete. De hyr helt enkelt en plats hos en markägare. Dock finns det risk för att en häst bli utstött och inte passar in i flocken. Dessa drabbas snabbt av depression och slutar äta. Om du märker att en häst beter sig konstigt och tappar i vikt kan man dela av hagen och skapa mindre flockar. Det brukar hjälpa den utstötta att hitta vänner hos sina artfränder.Först gäller det att skapa en tillräckligt stor hage. Storleken bestämmer hur många hästar som kan vistas där samtidigt. Res ett staket som de inte kan ta sig över. Det behöver inte vara ett elstängsel, hellre ett trästängsel som hästarna kan närma utan rädsla. Var med under betessläppet och håll uppsikt så att alla hästar hittar sin rangordning. Detta är en kritisk tid då man ser flest spark- och bitskador hästarna sinsemellan. Ta av skorna bak så de inte gör mer skada om de bråkar.Du måste även städa marken i hagen och runt omkring. Ta bort allt skräp och se till att det inte växer några farliga plantor i hagen som hästar inte tål. De är för det mesta bra att att rata giftiga växter men för att vara på den säkra sidan. Se upp med örnbräken, idegran, tibast och stormhatt.Om du planerar på att ha en stor verksamhet kommer du behöva bodar för personalutrymmen, förstaförbandslådor och möjligen ett övernattningsrum utifall en veterinär eller personal måste hålla uppsikt över flocken under natten. Hästskötsel tar största delen av ens tid, även om de bara går på bete. Se till att anlita någon som kan sköta bodstädning med jämna mellanrum för att hålla en fräsch arbetsmiljö. Var dock medveten om att du kan behöva bygglov för att placera ut bodar. Det kan bli dryga böter om man missar detta.