Olika hästraser


Enligt DaphneMachin-Goodall, år 1965, är definitionen av hästraser  “ett antal djur som besitter vissa gemensamma egenskaper och dessa väl definierade särdrag överförs till deras avkomma i minst 10 generationer”.De olika häst raserna brukar indelas:

  • Varmblods-, fullblods-, halvblodshästar
  • Kallblodshästar, till exempel ardennern som är en stark arbetshäst
  • Ponny och miniatyrraser

Hästarna har framavlats för att användas inom många olika områden de senaste 6000 åren och mänskligheten har genom århundradena haft mycket hjälp av hästen, både i vardagens arbete  och för utvecklingen till modernare och effektivare arbetssätt. De människor som lever som nomader både idag och i forntiden behöver hästen för att genomföra de många resor som krävs, både för överlevnad och transporter.Den mongoliska ponnyn är ett exempel på en ras som ej har medveten har avlats med andra raser på flera hundra år. Kallblodshästar och arbetshästar däremot är grövre och har avlats för utveckling av till exempel i skogsbruket och i det tidiga jordbruks-samhället. Islandshästen är ett exempel på en naturlig ras som ej heller blandas med andra raser. Island är mycket noga med att om en Islandshäst exporteras från landet, lämnar de landet för gott och får inte återvända.Andra naturliga raser är den amerikanska Mustangen och den mongoliska vildhästen Przewalski. Frieserhästen är ett annat exempel av ras vars kännetecken är att de alltid svart.Travsport har för många blivit ett fritidsintresse och en sport som många utvecklat till en livsstil. Inom travsporten handlar om att avla fram så bra travare som möjligt, helt enkelt, som har gott psyke och som är snabb att trava, utan att falla över i galopp .Inom ridsporten förekommer olika hästraser för till exempel galopp, polo och ridning. Den vanligaste rasen är det svenska halvblodet som framförallt används inom hoppning och dressyr. Inom galopp är det fullblodet som dominerar, både det engelska och det arabiska fullblodet. Det arabiska fullblodet tillhör också en av de äldsta raserna och har varit förebild för de flesta av de modernare raserna.Det finns en mängd olika färger i dom olika raserna, en del hästar avlats för färgen. Den amerikanska rasen Paint är ett exempel på detta.Idag finns rasföreningar för de flesta hästraser som reglerar en rasstandard gällande storlek, utseende, temperament och rörelser. Stamböcker har förts i tusentals år.