Bli travtränare


Att bli travtränare innebär att mycket tid kommer att tillbringas i stallet så ett stort intresse för hästar och dess träning är essentiellt. En travtränare bör vara envis och inte ge upp i första taget. Oavsett vilket väder som råder utomhus så måste en travtränare både vilja och kunna ta sig ut på banan och träna hästarna.En träningsdagbok bör föras för varje häst, där antecknas till exempel hästens träningstider och alla uppnådda resultat. Det är travtränarens uppgift att planera varje hästs träning och på vilket sätt den bör utföras. På träningsbanan kör travtränaren ensam och denne bör också se till att skötseln av banorna genomförs.Jobbet som travtränare är huvudsakligen praktiskt med banor, hästar och stall men arbetet innebär också en del uppgifter inom administration, detta sistnämnda dock bara under en liten del av arbetstiden, det kan röra sig om att skriva ut budgetar, att kalkylera, göra inköp samt fakturera.Verksamheten när det gäller travtävlingarna måste planeras och skötas om, detta kan till exempel bestå av att skriva in rätt häst i rätt lopp, i vissa fall själv köra loppet också.Gällande hästarnas skötsel så ingår bland mycket annat att hålla boxarna rena, ryktning samt utfodring. En travtränare har även lärlingar och agerar då som ledare för deras arbete, travtränaren leder också ibland en hästskötare i dennes arbete.