Licenser för travkusk


För att bli travkusk är det krav på att inneha en licens. Det finns en rad olika typer av licenser för detta ändamål. Är avsikten att ta en A-licens är det Svensk Travsport som beviljar denna, när det gäller resten av de befintliga licenserna, det vill säga B-, C-, D-, E-, F- och G-körlicenser är det är det de lokala travsällskapen som står för beviljandet.När det gäller A-licenser för körning och/eller träning av travhästar som yrke finns det fyra typer, dessa är som följer:Innehav av en A1-licens innebär att körning, träning samt startanmälan av både egna och andras hästar är tillåten.Vid innehav av A3-licens är det dock endast tillåtet att köra en på egen hand tränad häst i samtliga lopp med undantag för V75, däremot får träning och startanmälan av egna och andras hästar utföras precis som vid A1-licens.Efter ett visst antal lopp och segrar går din A3-licens över till A1-licens.En A5-licens är en typ av licens för utländska proffstränare vilka är folkbokförda i ett annat land än Sverige och bedriver verksamhet både där och i Sverige. En innehavare av denna licens har rätt till att köra, träna och startanmäla egna och andras hästar som är uppstallade i Sverige eller i något annat land.Titeln A7-licens ger dig tillstånd att genomföra träning samt startanmälan av egna och andras hästar.