Archive for category Trav

Licenser för travkusk

För att bli travkusk är det krav på att inneha en licens. Det finns en rad olika typer av licenser för detta ändamål. Är avsikten att ta en A-licens är det Svensk Travsport som beviljar denna, när det gäller resten av de befintliga licenserna, det vill säga B-, C-, D-, E-, F- och G-körlicenser är det är det de lokala travsällskapen som står för beviljandet.När det gäller A-licenser för körning och/eller träning av travhästar som yrke finns det fyra typer, dessa är som följer:Innehav av en A1-licens innebär att körning, träning samt startanmälan av både egna och andras hästar är tillåten.Vid innehav av A3-licens är det dock endast tillåtet att köra en på egen hand tränad häst i samtliga lopp med undantag för V75, däremot får träning och startanmälan av egna och andras hästar utföras precis som vid A1-licens.Efter ett visst antal lopp och segrar går din A3-licens över till A1-licens.En A5-licens är en typ av licens för utländska proffstränare vilka är folkbokförda i ett annat land än Sverige och bedriver verksamhet både där och i Sverige. En innehavare av denna licens har rätt till att köra, träna och startanmäla egna och andras hästar som är uppstallade i Sverige eller i något annat land.Titeln A7-licens ger dig tillstånd att genomföra träning samt startanmälan av egna och andras hästar.

No Comments

Bli travtränare

Att bli travtränare innebär att mycket tid kommer att tillbringas i stallet så ett stort intresse för hästar och dess träning är essentiellt. En travtränare bör vara envis och inte ge upp i första taget. Oavsett vilket väder som råder utomhus så måste en travtränare både vilja och kunna ta sig ut på banan och träna hästarna.En träningsdagbok bör föras för varje häst, där antecknas till exempel hästens träningstider och alla uppnådda resultat. Det är travtränarens uppgift att planera varje hästs träning och på vilket sätt den bör utföras. På träningsbanan kör travtränaren ensam och denne bör också se till att skötseln av banorna genomförs.Jobbet som travtränare är huvudsakligen praktiskt med banor, hästar och stall men arbetet innebär också en del uppgifter inom administration, detta sistnämnda dock bara under en liten del av arbetstiden, det kan röra sig om att skriva ut budgetar, att kalkylera, göra inköp samt fakturera.Verksamheten när det gäller travtävlingarna måste planeras och skötas om, detta kan till exempel bestå av att skriva in rätt häst i rätt lopp, i vissa fall själv köra loppet också.Gällande hästarnas skötsel så ingår bland mycket annat att hålla boxarna rena, ryktning samt utfodring. En travtränare har även lärlingar och agerar då som ledare för deras arbete, travtränaren leder också ibland en hästskötare i dennes arbete.

No Comments

Att äga en travhäst

Det är en dröm att få äga en travhäst. Men det är en dyr och krävande dröm så var beredd på det innan du skriver på några ägarpapper. En vanlig häst i sig kostar tusentals kronor men en travhäst är dyrare för den kräver mycket mer. Och den har även en bra stamtavla så själva inköpskostnaden höjs fler gånger om.Torbjörn Jansson har en medelstor travhästverksamhet med runt 20 hästar och för honom kostar varje häst 10 000 kronor i månaden. Vill man ha en travhäst måste man ha den i ett bra ställ där den får mycket träning och har en bra kusk eller jockeyn som knyter an till hästen. Detta kostar pengar. Sedan ska man betala träningsavgifter för det är väldigt få som äger en häst som kan träna och rida den samtidigt. Oftast hyr man in andra personer som gör detta.Sedan är det frågan om maten. En tävlingshäst behöver mycket näringsrikt foder. Eftersom man köper mycket åt gången när det kommer till grovfoder kan man spara in några slantar men det är fortfarande en konstant kostnad och ska man tävla med sin häst är det av största vikt att den får rätt foder hela tiden. Sådant får man antingen räkna ut själv eller så kan man kolla på Grovfoderbörsen för att hitta rätt och beställa.Har man denna dröm men inte de ekonomiska medlen kan man välja att bara köpa en andel i en travhäst. Man slipper de administrativa uppgifterna om man går ihop med flera andra som ägare och man får mer tid att följa med hästen på tävlingarna och träningarna istället.

No Comments

Bli amatörtränare

Om man vill bli amatörtränare för galopp måste man först gå en kurs som Svensk Galopp anordnar. Där kan man ta en amatörtränarlicens, men först efter att ha gått kurserna för Steg 1 och Steg 2. Efter det att Steg 1 och innan Steg 2 påbörjas är det krav på att göra praktik hos en yrkestränare eller hos en amatörtränare med stor erfarenhet.En färdigutbildad amatörtränare har ofta sin egen eller sina egna hästar i ett stall i närheten av någon av Sveriges många galoppbanor. Amatörtränaren kan besöka banan för träning när denna är öppen. Det brukar finnas en hel del professionella tränare tillgängliga som mentorer eller värdar för den obligatoriska praktiken på 76 timmar innan Steg 2 i kursen kan påbörjas.I kursen brukar bland annat veterinärmedicin, regler, utfodring samt hovvård ingå. Flera prov måste givetvis också genomföras, både teoretiska och praktiska, både under Steg 1 och Steg 2 av kursen. Efter att ha fått godkänt i Steg 2 ansöker man om licens, i denna ansökan skriver man vilken eller vilka hästar man har för avsikt att börja träna.Därefter utförs en kontroll efter eventuella anmärkningar i den sökandes hästhållning och en besiktning av platsen för uppstallning. Är allt som det ska utfärdas en AT-1 licens, vilken ger dig rätt att träna 3-åriga eller äldre hästar.

No Comments